• Firma MedicX Lab przeprowadza testy w oparciu o aktualne normy dotyczące testów akceptacyjnych (seria norm PN – EN 61223 – 3).

  STOMATOLOGIA

  a) Aparat wewnątrzustny:

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · filtracja całkowita;

  · wielkość ogniska;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · odległość ogniska optycznego do skóry;

  · rozdzielczość liniowa;

  · rozdzielczość niskokontrastowa;

  · powtarzalność wydajności promieniowania.

  b) Aparat pantomograficzny:

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · filtracja całkowita;

  · wielkość ogniska;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · odległość ogniska optycznego do skóry;

  · rozdzielczość liniowa;

  · rozdzielczość niskokontrastowa;

  · powtarzalność wydajności promieniowania;

  · ekrany wzmacniające;

  · jednorodność obrazu;

  · wskaźniki pozycjonowania pacjenta;

  · warstwa panoramiczna.

  c) Przystawka cefalometryczna:

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · filtracja całkowita;

  · wielkość ogniska;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · odległość ogniska optycznego do skóry;

  · rozdzielczość liniowa;

  · rozdzielczość niskokontrastowa;

  · powtarzalność wydajności promieniowania;

  · ekrany wzmacniające.

  RADIOGRAFIA

  a) Radiografia ogólna:

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · obciążenie prądowo - czasowe;

  · czas ekspozcji;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · wielkość ogniska;

  · filtracja całkowita;

  · wydajność promieniowania;

  · kerma transmisyjna (współczynnik kermy transmisyjnej);

  · funkcja automatycznej kontroli ekspozycji;

  · współczynnik osłabienia;

  · kerma w powietrzu (współczynnik kermy w powietrzu);

  · rozdzielczość liniowa;

  · rozdzielczość niskokontrastowa.

  b) Radioskopia:

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · obciążenie prądowo - czasowe;

  · czas ekspozcji;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · wielkość ogniska;

  · filtracja całkowita;

  · wydajność promieniowania;

  · połączenie między polem rtg i obszarem detekcji obrazu przy użyciu urządzenia do zdjęcia celowanego;

  · funkcja automatycznej kontroli ekspozycji;

  · współczynnik osłabienia;

  · kerma w powietrzu;

  · rozdzielczość liniowa;

  · rozdzielczość niskokontrastowa.

  c) Tomografia klasyczna:

  Oprócz powyższych testów należy wykonać pomiar:

  · tomograficznego wskaźnika wysokości;

  · obrazu tomograficznego;

  · rozdzielczości liniowej tomogramu.

  ANGIOGRAFIA

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · kerma w powietrzu;

  · zasięg dynamiczny;

  · czułość kontrastu;

  · rozdzielczość przestrzenna;

  · artefakty;

  · osłabienie promieniowania rtg.

  MAMMOGRAFIA

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · wartość wysokiego napięcia lampy rtg;

  · ograniczenie pola promieniowania rtg i wyrównanie zakresu wiązki rtg;

  · wielkość ogniska;

  · filtracja całkowita;

  · wydajność promieniowania;

  · funkcja automatycznej kontroli ekspozycji;

  · warstwa półchłonna;

  · kompresja piersi;

  · artefakty strukturalne;

  · kratka przeciwrozproszeniowa.

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

  · identyfikacja sprzętu rtg;

  · sprawdzenie dokumentów sprzętu rtg;

  · ocena wizualna i funkcjonalna;

  · pozycjonowanie stołu;

  · dokładność pozycjonowania pacjenta;

  · grubość warstwy tomograficznej;

  · dawka;

  · szum, wartość HU, jednorodność;

  · rozdzielczość przestrzenna.

  Źródło: Normy z serii PN – EN 61223 - 3.